Genel Bilgiler

Turizm ve Seyahat Hizmetleri programı 2009 yılında açılmıştır. 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almaya başlayan programımız şimdiye kadar turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu çok sayıda nitelikli elemanı turizm sektörüne kazandırmıştır. Modern eğitim sistemi ile sektördeki yenilikleri takip eden programımız öğrencilerinin turizmin çeşitli alanlarında bilgi sahibi olmalarını ve kendi yeteneklerini geliştirebilmeleri için imkanlar sunmaktadır.  

Programın Amaç ve Hedefleri

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı; seyahat acentelerinin ve turizm işletmelerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını gidermek amacı ile kurulmuştur.Öğrencilere yönelik turizm bilgisinin yanında İngilizce ve Almanca yabancı dil eğitimi ile turizm sektörünün nitelikli insan gücü ihtiyacını gidermeyi ve öğrencilerinin başta seyahat acenteleri olmak üzere turizm sektöründe kolay iş bulabilmelerini sağlamayı ve seyahat hizmetleri ile turizm işletmelerinde sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Eğitim

Öğrencilerimiz İngilizce eğitimini her dönem almaktadır. İkinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi verilmektedir. Öğrencilere turizm ve seyahat hizmetleri programında; acente, işletmecilik ve temel turizm eğitimi bilgileri yanında bilet satışı, muhasebe, önbüro işlemleri gibi turizmin diğer alanlarında da eğitim verilerek 30 iş günü staj imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca turizm sektöründe önemli bir yere sahip olan SEJOUR Acenta Otomasyon programı eğitimi de verilmektedir.

Dikey Geçiş İmkanları 

Turizm ve Seyahat Hizmetleri ön lisans programından mezun olmaya hak kazanan öğrenciler başta Turizm ve Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Turizm İşletmeciliği alanlarında dikey geçiş yapabilme imkanlarına sahip olabildikleri gibi İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Lojistik, Lojistik Yönetimi gibi alanlara da dikey geçiş olanakları mevcuttur. Detaylı bilgiyi www.osym.gov.tr adresinden edinebilirler.

Mezunların İş İmkanları 

Mezun olan öğrencilerimiz kamu ve özel sektörde çalışabilecekleri gibi seyahat acenteleri, hava yolu şirketleri, havaalanlarında yer alan işletmeler ve bu işletmelerin operasyon ve biletleme, pazarlama, rezervasyon gibi çeşitli departmanlarında çalışabilmektedir. Seyahat hizmetleri dışında konaklama,yiyecek içecek, organizasyon, ulaştırma alanında faaliyet yapan vb. işletmelerde ve bu işletmelerin çeşitli departmanlarında çalışabilirler.

Öğr. Gör. KERİM COŞKUN
Güncelleme : 01.12.2017 09:31:49