Tyçç Akts Düzeni Ve Bilgileri

TYYÇ DÜZEYİ

SÜRE
(Yıl)

TOPLAM AKTS KREDİSİ
(Yıl x 60 AKTS)

TOPLAM ÖĞRENCİ ÇALIŞMA YÜKÜ
(Saat)
(1 AKTS= 25- 30 saat)

(ÖNLİSANS)

2

120

3.000 - 3.600

Öğr. Gör. KERİM COŞKUN
Güncelleme : 26.11.2017 20:33:21